Hier geven we  aan welke gegevens we verzamelen bij het gebruik van de webshop. Ook beschrijven we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij er mee omgaan. We leggen uit hoe je jouw gegevens kunt laten verwijderen.

sustOILable hecht veel waarde aan jouw privacy. Daarom vragen we alleen gegevens die we echt  nodig hebben om je bestelling in de webshop te kunnen behandelen en versturen. We zien jouw vertrouwen in onze webshop als een groot compliment en dragen de verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en je persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. sustOILable werkt om deze reden niet met het aanmaken van een account. We stellen je persoonlijke gegevens nooit ter beschikking aan derden. 

Dit privacyreglement is van toepassing op de verkoop van producten door sustOILable VOF. sustOILable is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites of bronnen die op de website van sustOILable worden vermeld. Doordat je van onze webshop gebruik maakt, geef je aan ons privacyreglement te accepteren. 


Hoe worden jouw gegevens verwerkt?

  • Op welke manier verwerken wij jouw gegevens? 
  • Waar slaan we deze op? 
  • Met welke beveiligingsmethoden? 
  • Voor welke organisaties kunnen jouw gegevens mogelijk inzichtelijk zijn?

Het antwoord op deze vragen lees je hier:

sustOILable en CCV Shop
De webshop van sustOILable is ontworpen met de software van CCV Shop uit Hengelo. De persoonlijke gegevens die je opgeeft bij het plaatsen van een bestelling worden met CCV Shop gedeeld. CCV Shop heeft alleen toegang tot jouw gegevens als sustOILable technische ondersteuning nodig heeft bij het onderhoud van de webshop. CCV Shop zal jouw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden. CCV Shop en sustOILable hebben een overeenkomst gesloten waarin de verplichting is opgenomen om passende beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals de toepassing van een SSL-encryptie. Dit betekent dat er in de adresbalk van onze website een ‘slotje’ te zien is. In de adresbalk begint het adres altijd met https:. CCV Shop gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van onze webshop. CCV Shop verzamelt of slaat geen persoonsgegevens op. CCV Shop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen bedrijf te delen om haar dienstverlening verder te verbeteren.

Mijndomein
sustOILable neemt de webhosting en een emaildienst af van het bedrijf Mijndomein. Dit bedrijf verwerkt persoonsgegevens namens sustOILable. Zij gebruiken jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden. Mijndomein kan meta gegevens verzamelen over het gebruik van hun diensten. Mijndomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Mijndomein is op basis van een overeenkomst met sustOIlable verplicht tot geheimhouding. 

CCV Pay
Voor het verwerken van de betalingen in onze webshop gebruiken wij CCV Pay. CCV Pay werkt samen met banken en creditcardmaatschappijen om betalingen zo veilig mogelijke te laten verlopen. CCV Pay verwerkt jouw naam, adres en woonplaats en jouw betaalgegevens (bankrekeningnummer of creditcardnummer). CCV Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. CCV Pay bewaart  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

WebwinkelKeur
sustOILable vindt de mening van de klant belangrijk. Daarom verzamelen we reviews via WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan moet je een  naam, woonplaats en e-mailadres in te vullen. WebwinkelKeur deelt jouw gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam daarnaast op haar website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. Als we je uitnodigen om een review achter te laten, delen we je  naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruikt deze gegevens alleen met het doel je uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van haar dienstverlening, derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
Nadat je een bestelling bij ons hebt gedaan, versturen we je bestelling met grote zorgvuldigheid. We maken daarvoor gebruik van de diensten van PostNL. Voor het versturen van je bestelling, is het noodzakelijk om je naam, adres en woonplaats met PostNL te delen. PostNL gebruikt je gegevens alleen voor het bezorgen van je bestelling. Als PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

Gebruik van webshop sustOILable

Bij het plaatsen van je een bestelling in onze webshop vragen we de volgende persoonsgegevens:
- Je naam
- Je adres (straat en huisnummer)
- Je postcode en woonplaats
- Je e-mailadres 

Je e-mailadres wordt gebruikt om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling. 
Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van CCV Shop. sustOILable is wettelijk verplicht de administratie, en dus jouw gegevens, zeven jaar te bewaren. 

Communicatie
Stuur je ons een e-mail? Dan bewaren we deze alleen zolang dit noodzakelijk is. In enkele gevallen vragen we naar persoonlijke gegevens als die nodig zijn om de vraag te kunnen beantwoorden. 

Cookies
sustOILable verzamelt alleen analytische en functionele cookies. Met functionele cookies zorgen we ervoor dat de webshop goed werkt. Ze onthouden namelijk welk product je in je winkelmandje hebt geplaatst. Ook volgen deze cookies hoe je door de webshop surft. Wij kunnen met deze anonieme informatie onze webshop verbeteren. 
Met analytische cookies meten we jouw bezoek aan onze webshop. Zo kunnen we het aantal bezoeken en de meest bezochte webpagina’s in de webshop analyseren en daarmee de webshop aanpassen. Deze cookies zijn anoniem. We gebruiken hiervoor Google Analytics.

We maken geen gebruik van tracking-cookies. Dit zijn cookies die je internetgedrag volgen, bijvoorbeeld met advertenties. sustOILable vindt dit onwenselijk omdat deze cookies jouw privacy kunnen schaden. 
De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Doeleinden
We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacyreglement. Als dat verandert, vragen we je altijd  eerst om toestemming. 
 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

sustOILable kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo’n geval zijn we gedwongen jouw gegevens te delen. We zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
We bewaren je gegevens zolang je klant bij sustOILable bent. Dit betekent dat we je  gegevens bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze dienst gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft,  behandelen we dat als een vergeetverzoek. Vanwege onze fiscale administratieve verplichting moeten we facturen met je (persoons)gegevens wel bewaren. 

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Om misbruik van je gegevens te voorkomen sturen we afschriften en kopieën van je gegevens alleen naar jouw bij ons bekende e-mailadres. Als je je deze informatie op een ander e-mailadres of een ander postadres wilt ontvangen, kunnen wij je vragen jezelf te legitimeren. We  houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Na een ingediend vergeetverzoek houden we geanonimiseerde gegevens in onze administratie. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je via e-mail. Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Een verzoek hierom kun je sturen naar info@sustoilable.com. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we een kopie van je gegevens naar het bij ons bekende e-mailadres.  Dit betreft een overzicht met alle gegevens van de verwerkers die deze gegevens hebben, met vermelding hoe wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek hierom kun je sturen naar info@sustoilable.com. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast naar het bij ons bekende e-mailadres. 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Een verzoek hierom kun je sturen naar info@sustoilable.com. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we een bevestiging dat je gegevens tot het moment dat je de beperking opheft, niet worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Een verzoek hierom kun je sturen naar info@sustoilable.com. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we een bevestiging met een kopie van alle gegevens die wij van jou hebben verwerkt, of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt naar het bij ons bekende e-mailadres. Hierdoor wordt het voor sustOILable onmogelijk om haar dienst uit te voeren, omdat de beveiliging van koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt, in voorkomende gevallen, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van sustOILable. Als je bezwaar maakt stoppen we onmiddellijk de gegevensverwerking en wachten op de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan stellen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we (laten) verwerken aan jou ter beschikking en stoppen vervolgens de  verwerking blijvend. 

Aanpassingen aan privacyreglement
Dit privacyreglement is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit document. Raadpleeg daarom regelmatig ons privacyreglement. Als het nieuwe privacyreglement gevolgen heeft voor de wijze waarop we verzamelde gegevens over jou verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen van of uitschrijven voor communicatie
Neem contact op met info@sustoilable.com als je je gegevens aan wil laten passen of uit onze administratie wil laten halen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan ons privacyreglement voldoen. Als je daar vragen over hebt kun je contact met ons opnemen via info@sustoilable.com

Tot slot
sustOILable is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacyreglement. 

sustOILable
Vellegendijk 2c
7122 PE Aalten
Telefoonnummer: 06 – 48 50 35 39
E-mailadres: info@sustoilable.com

Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 23-8-2022.